Zapojení zdroje k řídícímu boxu

Před používáním Alutexu musíme řádně propojit kabeláž stroje s Aluboxem. Jedná se o zpravidla pohony (4x: X, Y1, Y2(A), Z) , koncové spínače (4x: X, Y1, Y2(A), Z), vřeteno (1x) a sondu (1x: P).

Barevné označení motorů koresponduje s barevným označením koncových spínačů. Jednotlivé kabely jsou označeny barevně následovně:

X – červená
Y1 – žlutá
Z – modrá
Y2(A) – bílá

Sonda se zapojí k přípojce bez barevného označení (na obrázku označeno jako P).

Dále je potřeba připojit zelenožlutý, zemnící kabel. Je to jednak z důvodu bezpečnosti a dále k tomu, aby správně fungovala sonda. Zemnící kabel je již připojený k Alutexu přes G průchodku. Je potřeba ho přichytit přes očko pomocí šroubu u nejbližšího motoru, tedy Y1, viz. Obrázek.

Upozornění: Kabeláž zapojujeme předtím než Alubox připojíme kabelem k síťovému zdroji!
Poté můžeme bezpečně připojit napájecí kabel.