Homing sekvence

 

Před použitím stroje je potřeba ho zreferencovat, aby si řídící systém byl vědom své polohy. Tomuto procesu se anglicky říká “Homing“. To uděláme jednoduše kliknutím tlačítka HOME nacházející se v dolní liště a vzápětí HOME ALL. V tuto chvíli by se měly začít hýbat jednotlivé osy do svých krajních poloh. Zreferencování by mělo proběhnout automaticky.

 

Zreferencování souřadného systému stroje nastaví souřadný systém stroje s označením G53 do polohy X=0, Y=0, Z=0 (POZOR: Jedná se souřadný systém stroje, nikoliv o souřadný systém frézované součásti – viz. kapitola Touch off)