Touch off

Kromě G53 tady máme další souřadné systémy G54-G59, které používáme pro souřadné systémy obrobku. Většinou pracujeme v systému G54. Když generujeme G-kód za použití CAMu, případně jiným způsobem, vždy volíme počátek souřadného systému. Řídící systém o tomto bodu zpočátku nemá žádnou referenci a je nutné mu sdělit, kam do pracovního prostoru ho má umístit. Nejednodušší způsob je v záložce Manual mode najet do polohy kam souřadnice x, y chceme umístit a poté dole stiskneme tlačítko Touch off button list. Objeví se nám tabulka počátků jednotlivých souřadných systémů. G54 by měl být zeleně prosvícený, protože je aktuální. V dolní částí obrazovky jsou jednotlivá tlačítka pro Touch off. Protože jsme již najeli do pracovního bodu, nastavíme pozici x,y na 0 , případně jinou hodnotu odsazení (offset). V tabulce můžeme vidět, že se nám přepsal offset. Tento offset je vztažený k souřadném systému stroje.

U osy Z je trochu náročnější najet do přesné polohy. Nejlepší způsob jak toho docílit je pomocí kalibrační sondy. Pokud ji ale nemáme, tak je nejúčinnější tzv. “papírková metoda“. Najedeme nad frézovaný materiál a postupně sjíždíme směrem k němu. Je lepší si přepnout na nižší rychlost pohybu, abychom do něj nenarazili. Mezi nástroj a materiál vložíme jakýkoliv papírek a lehce s ním začneme hýbat ze strany na stranu. V momentě, kdy s papírkem nebudeme moci hnout, jsme ve správné poloze a můžeme znovu nastavit osu Z na 0.

V případě, že máme kalibrační sondu, tak ji umístíme na materiál, přejedeme nástrojem nad její střed a v záložce MDI MODE stiskneme tlačítko touch_off_z. Na následujícím obrázku můžeme vidět načtený G-kód. Všimněme si posunutého souřadnicového systému oproti počátku souřadnicovému stroje (modrá hvězdička).

V takovém stavu je možné spustit G-kód tlačítkem Play.